Galleri

post

DET KRÆVER EN VIDEREUDDANNELSE AT VÆRE RIDEFYSIOTERAPEUT

For at kunne blive godkendt til at praktisere ridefysioterapi med tilskud fra sygesikringen, er det et krav, at nye ridefysioterapeuter gennemfører den af Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn godkendte videreuddannelse i ridefysioterapi.  For at blive godkendt som ridefysioterapeut skal fysioterapeuten ligeledes have gennemført ridemærkeprøver/ryttermærker og LB dressurprogram enten før eller efter uddannelsen.

Uddannelsen til ridefysioterapeut veksler mellem teori og praksis og bidrager til at sikre, at ridefysioterapeuterne er godt klædt på med hensyn til at tilbyde den bedste undersøgelse og behandling af børn og voksne, som modtager ridefysioterapi. Uddannelsen bidrager ligeledes til, at ridefysioterapeuterne forholder sig til kliniske retningslinjer, best practice og tilgængelig dokumentation for såvidt angår de patientgrupper, som får tilbud om ridefysioterapi.

Teoretisk bliver der lagt særlig vægt på:

 • Evidens og best practice på udvalgte diagnosegrupper
  • Effektmåling
  • Test og målemetoder til voksne
  • Test og målemetoder til børn
  • ICF som referenceramme
  • Planlægning af behandling
  • Hesten som fysioterapeutisk redskab
  • Pædagogik

Praktisk lægges der vægt på:

 • Valg af hest
 • Analyse af hestens bevægelser
 • Centreret ridning
 • Bagrytterfunktion
 • Idéer til behandling

HESTENE


Vores heste er søde og rolige og specielt uddannet til at gå med skrøbelige ryttere. Deres udstyr er også tilpasset specialbehov og de er vant til ramper, kørestole, lifte og meget andet.

Mød Lucka, Josefine og Sligo herunder.

Lucka

Josefine

Sligo Scarlet

Se alle vores søde heste HER

VI HJÆLPER DIG


Susanne er vores hestefysioterapeut og for at få det hele til at gå så nemt som muligt for dig, har hun en masse søde hjælpere som kommer på forskellige dage.

Susanne Gønss
Susanne Gønns
Hestefysioterapeut
Ellen
Hjælper
Mette
Hjælper
Malou
Hjælper

Jeanette
Hjælper

HVEM KAN FÅ LÆGEORDINERET RIDEFYSIOTERAPI?

Uden egenbetaling:

 • Personer med svært fysisk handicap, der i henhold til overenskomsten er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Med egenbetaling:

 • Blinde og svagtseende.
 • Personer med Downs Syndrom og autisme, hvis regionen træffer særskilt beslutning herom (dog ikke i Region Hovedstaden)
 • Personer som ikke opfylder alle de kriterier, der er en forudsætning for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi, men som har en af følgende diagnoser, er efter regionens særskilte beslutning berettiget til ridefysioterapi:
  • Reumatoid artritis
  • Muskelsvind
  • Cystisk Fibrose
  • Handicap efter polio
  • Amputationer og ulykkestilfælde
 • Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme

HVAD ER RIDEFYSIOTERAPI?


Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab.

Ridefysioterapi anvender de tredimensionelle bevægelser fra hesten under skridtgang som det primære element i behandlingen. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke.

Effekten af ridefysioterapi ses særligt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning. Ridefysioterapi kan desuden anvendes til sansemotorisk og psykomotorisk træning samt til kontrakturforebyggelse og -behandling.

Ridefysioterapi udføres efter lægehenvisning og foregår som holdtræning på rideskoler og rideklubber, der er godkendte af regionen/kommunerne.

Ridebane & stald

Ridehuset

Springbanen